ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ĐỔI THẺ CÀO TỰ ĐỘNG

Kết nối api , tạo web con được hỗ trợ chiết khấu Đại lý!

► Min rút tiền momo 10.000đ, Tự động thanh toán 24/24h.

►Quý khách cần điền đúng Seri, Cố tình điền sai khiếu nại web sẽ KHÔNG xử lý

► Nhóm thông báo zalotại đây

►  Đối tác API đổi thẻ cào sản lượng tốt liên hệ zalo: 0911.718.850 ( để được giá tốt )  

Bảng phí đổi thẻ cào
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 17.5% 17.5% 16.5% 16.5% 16.5% 16.5% 16.5% 17.5% 17.5%
Đại lý 17.3% 17.3% 16.3% 16.3% 16.3% 16.3% 16.3% 17.3% 17.3%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 13.8% 13.8% 13.8% 13.8% 13.8% 13.8% 13.8% 15.8%
Đại lý 13.6% 13.6% 13.6% 13.6% 13.6% 13.6% 13.6% 15.6%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 18.8% 18.8% 18.8% 17.8% 17.3% 17.4% 17.4% 17.4%
Đại lý 18.3% 18.3% 18.3% 17.3% 16.8% 16.9% 16.9% 16.9%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 16.5% 16.5% 16.5% 16.5% 16.5% 16.5% 18.5% 18.5%
Đại lý 16% 16% 16% 16% 16% 16% 18% 18%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 13.5% 13.5% 13% 13.5% 13.5% 13.5% 13% 13.5% 13.5%
Đại lý 13% 13% 12.5% 13% 13% 13% 12.5% 13% 13%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ 10,000,000đ
Thành viên 20% 20% 20% 20% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 31%
Đại lý 19.5% 19.5% 19.5% 19.5% 18.5% 18.5% 18.5% 18.5% 18.5% 18.5% 18.5% 31%
Nhóm 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ
Thành viên 20.2% 20.2% 17.2% 17.2% 17.2%
Đại lý 19.7% 19.7% 16.7% 16.7% 16.7%